fbpx Szkolenia | Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej

Szkolenia | Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej

Szkolenia

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 grudnia 2014 roku, 14:55

W ramach Centrum istnieje możliwość ubiegania się z partnerem biznesowy o dofinansowanie szkoleń dla pracowników.

Oferta dotycząca szkoleń

 1. Szkolenia wiązane ze współczesnymi technologiami tworzenia portali internetowych
  • technologie związane z językiem Java (J2ME, J2SE, J2EE, ...)
  •  technologie .NET (Microsoft)
  • technologie skryptowe.
 2. Szkolenia z podstaw informatyki
  •  bazy danych
  • programowanie komputerów
  • algorytmika dla programistów
  • podstawy użytkowania komputerów
  • sieci komputerowe.
 3. Komercyjne szkolenia e-learningowe dla przedsiębiorstw (na zamówienie).
 4. Zaawansowane szkolenia modelowania finansowego i użytkowania aplikacji statystycznych.
 5. Szkolenia na poziomie podstawowym obejmujące:
  •  elementy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
  • statystykę i analizę danych
  • metody numeryczne
 6. Zaawansowane szkolenia do egzaminów aktuarialnych, obejmujące rachunek prawdopodobieństwa, statystykę, matematykę finansową, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia majątkowe.
 7. Szkolenia dla nauczycieli w zakresie:
  •  nauczania przedmiotów ścisłych oraz pracy z uczniem zdolnym
  • prowadzenie warsztatów dla nauczycieli dotyczących innowacyjnych metod uczenia, jak też pokazujących szerokie obszary zastosowań matematyki we współczesnym świecie
  • prowadzenie wykładów i warsztatów dla uczniów szkół średnich mających na celu popularyzacje nauk ścisłych (matematyki, fizyki, informatyki).

W ramach Centrum istnieje również możliwość ubiegania się z partnerem biznesowy o dofinansowanie szkoleń dla pracowników.