fbpx Badania i rozwój | Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej

Badania i rozwój | Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej

Badania i rozwój

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 grudnia 2014 roku, 14:53

Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej posiada potencjał i gotowość do realizacji wspólnych projektów badawczo - rozwojowych z partnerem biznesowym / instytucją / organizacją.

Oferta dotycząca badań i wykorzystania potencjału naukowego

 1. Obliczenia równoległe z wykorzystaniem klastrów i superkomputerów na rzecz organizacji i przedsiębiorstw.
 2. Optymalizacja i modelowanie procesów przemysłowych i biznesowych.
 3. R&D: badania i rozwijanie nowoczesnych technologii programistycznych i komunikacyjnych.
 4. Usługi projektowo - programistyczne oraz wdrożeniowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych (Java, .NET, technologie skryptowe).
 5. Modelowanie matematyczne w finansach i ubezpieczeniach.
 6. Usługi związane z analizą danych - usługi z dziedziny Business Intelligence.
 7. Analizy statystyczne - wykorzystanie zaawansowanych metod statystycznych do weryfikacji wszelakiego rodzaju hipotez statystycznych, analizy dynamiki i współzależności oraz przeprowadzania prognoz.
 8. Modelowanie zjawisk związanych z bezpieczeństwem statków: przybliżone i dokładne metody wyznaczania ruchu wody i statku oraz przewożonych towarów. Modelowanie dotyczy zarówno równań dokładnych, jak też zjawisk losowych.
 9. Modelowanie zjawisk ekonomicznych: optymalizacja produkcji, wyznaczanie optymalnych portfeli, przewidywanie parametrów procesów stochastycznych.
 10. Możliwość współpracy w dziedzinie rozwiązywania równań, opisujących formowanie się populacji, reakcji chemicznych, dynamiki mórz i innych ośrodków (analiza jakościowa i metody obliczeniowe).
 11. Numeryczne rozwiązywanie problemów matematycznych: równania różniczkowe i całkowe, układy liniowe, optymalizacja ciągła.

Pomorskie Centrum Informatyki Stosowanej i Matematyki Przemysłowej posiada potencjał i gotowość do realizacji wspólnych projektów badawczo - rozwojowych z partnerem biznesowym / instytucją / organizacją.